KGF / (Kredi Garanti Fonu)

KGF

 KREDİ GARANTİ FONUNUN AMACI

Gerçek ve/veya tüzel kişilere,belirlenmiş koşullar çerçevesinde sağlanan garanti ile, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını sağlamaktır.   CapitalBank, Kredi Garanti Fonu ile çerçeve sözleşmesini imzalamış ve her geçen gün Kredi Garanti Fonu ile işbirliğini arttırmakta ve müşterilerine gerekli finansmanın sağlanmasına destek vermektedir.

 

HANGİ KREDİLERE GARANTİ VERİLİR?

 • Geçici likidite sıkışıklığı yaşayan ihracatçılar ile mal ve hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişilere bankalar tarafından kullandırılacak kredilere;
 • Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle bankalar tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilerin yapılandırılacak borçları ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak kredilere;
 • Deprem,sel, su baskını,yangın gibi doğal afete mağruz kalan gerçek ve/veya tüzel kişilere, bankalar tarafından kullandırılacak krediler veya yapılandırılacak borçlar ve/veya ek kredi olarak kullandırılacak kredilere garanti verilir.
 

KREDİ GARANTİ FONU’NUN VEREBİLECEĞİ GARANTİ MİKTARI

 • Fon, kredinin fiilen kullandırılan tutarın en çok %60’ına, doğal afet kapsamında ise % 90’ına kadar garanti verebilir.
 • KGF’nin vereceği her bir kredi garantisinin;

Alt sınırı             TL.50,000.-

Üst sınırı            TL.1,000,000.-

 

KGF GARANTİSİNİN SÜRESİ

 • Garanti Sözleşmelerinin süresi kredi tutarına ve Kredi Sözleşmesi süresine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Borçlu cari hesaplarda Garanti Sözleşmesinin süresi 2 yılı geçemez.
 

KGF’NİN GARANTİSİ KARŞILIĞINDA KABUL EDEBİLECEĞİ TEMİNATLAR NELERDİR?

 • Gayrimenkul ipoteği,
 • Banka teminat mektubu,
 • Devlet İç Borçlanma Senedi,
 • TL ve yabancı para blokesi,
 • Gayrikabili rücu akreditif,
 • Motorlu araç / iş ekipmanı,
 • Şahsi kefalet
 

GARANTİNİN MALİYETİ

 • Maktu İnceleme Ücreti : Başvuru ile birlikte bir defa alınacak olan 100 TL’dir.
 • Prim : Banka, garanti sözleşmesini imzalamadan önce, garanti miktarı üzerinden %0.5 (Binde Beş)’i tutarında primi Kredi Garanti Fonuna öder.