İnsan Kaynakları

CapitalBank İnsan Kaynakları Politikası

  • Çalışanlarımızın çalışma ortamlarını iyileştirerek motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek
  • Çalışanların maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak
  • Çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırarak, mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitimine önem vermek
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak çalışan memnuniyeti yaratmak
  • Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
  • Çalışanların performans değerlendirmelerini yaparak ödüllendirmek
  • Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak
  • İnsan Kaynakları Politikasını çalışanların ve bankanın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek

Açık Pozisyonlar

Cari, MT, Krediler