Trafik Sigortası

Motorlu Araçlar Zorunlu 3. Şahıs Sigortası

Poliçede tanımlanan motorlu taşıt aracının, poliçede belirtilen süre içinde yol üzerinde kullanılması sonucu herhangi bir kişinin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile ilgili olarak doğacak herhangi bir yükümlülüğü, acil tıbbi tedavi masraflarının ödenmesiyle ilgili yükümlülüğü ve mala yapılan zararla ilgili yükümlülüğü kapsar.

Bu poliçeye sahip olmadan hiç kimse motorlu araç kullanamaz.

Zorunlu olmasının amacı, masum vatandaşın, başkalarının kusuru neticesi uğrayabileceği bedeni ve/veya maddi zararlara karşı korunmasıdır.

Tersten bakıldığında da, araç sürücülerini, kendi kusurları neticesi 3.şahısların mal veya canlarına verebilecekleri zarar neticesi doğacak yükümlülüklerini yasal limitlerle teminat altına alır.