Kasko Sigorta

Kasko Sigorta ile sigortalı, kendi aracını güvence altına alır.

Standart Kasko Kapsamı

 1. Her türlü motorlu, motorsuz araçlarla çarpışma,
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketlerin sebep olacağı zararlar,
 4. Aracın yanması,
 5. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Kaskonuzu Bizde Yaptırmanız 8 Önemli Neden?

 • Tamir servisinizi “Siz” seçiyorsunuz.
 • Kasko poliçelerimizde sigortalımıza 5,000.-TL tutarla Acil Sağlık Sigortası Teminatı da veriyoruz.
 • Kasko poliçelerimizde Güney Kıbrıs Teminatı standart olarak ve ilave prim alınmaksızın verilmektedir.
 • Kasko poliçelerimizde Grev,Lokavt,Kargaşalık ve Halk Hareketleri Teminatı standart olarak ve ilave prim alınmaksızın verilmektedir.
 • Terör ve Sabotaj Teminatı standart olarak ve ilave prim alınmaksızın kasko poliçelerimizin kapsamındadır.
 • Kasko poliçelerimizde sel-su baskını dahil tüm doğal afetler standart olarak ve ilave prim alınmaksızın verilmektedir.
 • Çekme, çekilme esnasında meydana gelen zararlar, standart olarak ve ilave prim alınmaksızın poliçemizin teminatındadır.
 • Kaybolan ve çalınan anahtar teminatı, standart olarak poliçemizin kapsamındadır.