Acil Sağlık Sigortası

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğunun poliçede ayrıca belirtilmiş olması şartı ile kaza veya acil hallere(Dünya Sağlık Ötgütünce belirlenen 32 acil parametre) ilişkin doktor ücreti ile ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ve fizik tedavi ücretleri hariç) poliçede bu teminat için belirtilen limite kadar karşılayan bir üründür. Ödeme Sigortalıya veya sağlık kuruluşuna yapılabilir.

2-69 yaş grubunda olan kişilere acil sağlık sigortası yapılabilir.

Acil Sağlık Sigortasın da 10,000.-TL / 25,000.-TL ve 50,000.-TL olmak üzere 3 alternatifli teminat limitimiz bulunmaktadır.